Lifestyle

โลกอินเตอร์เน็ตพัฒนาธุรกิจด้วย Co-Working Space

สไตล์ในการดำเนินชีวิตในแง่ของการทำธุรกิจเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็น คนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ยังเป็นวัยรุ่นหรือวัยทำงานเองก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นอายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไปเป็นช่วงวัยที่หันมาให้ความสนใจให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจมากขึ้นโดยธุรกิจที่ว่านี้แน่นอนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์เทคโนโลยีต่างๆและความทันสมัยวัยรุ่นไปจนถึงวัยทำงานที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการหันมาทำธุรกิจco-working Space จึงเรียกว่าเป็น Mega Trend ของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้   คนกลุ่มนี้จะไม่เปิดบริษัท หรือจะไม่ใช้พื้นที่บ้านเล็กๆน้อยๆในการทำธุรกิจแต่เทรนของการทำธุรกิจได้เปลี่ยนรูปแบบไปให้มีความทันสมัยและเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากยิ่งขึ้นโดยการใช้พื้นที่ ในร้านอาหารต่างๆในอาคารต่างๆที่ได้จัดพื้นที่ไว้สำหรับการทำธุรกิจซึ่งเราเรียกพื้นที่เหล่านั้นว่า co-working Space นั่นเองค่ะ        &n...

Read More