Lifestyle

สิ่งที่ควรระวังในการใช้สารเคมีฉีดปลวก

ขึ้นชื่อว่าสารเคมี สามารถที่จะเกิดอันตรายกับคนหรือว่าสัตว์ได้ทั้งสิ้น อย่างเช่นสารเคมีที่ใช้กันบ่อยในบ้านมากที่สุดคือ สารเคมีที่ใช้ในการ ฉีดปลวก เพราะหลายบ้านมักเจอกับปัญหาพวกปลวกนั่นเอง และไม่ต้องการอยากจะเสียเงินเยอะเพื่อจ้างบริษัทกำจัดปลวก ก็เลยต้องซื้อสารเคมีมาใช้เอง ซึ่งก็มีทั้งคนที่ใช้เป็นใช้ไม่เป็น บางทีก็เกิดอันตรายก็มี ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้สารเคมี ลองมาดูว่าก่อนใช้สารเคมี มีขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างไรบ้าง 1.ศึกษาวิธีการใช้งาน เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพจากการใช้งานมากที่สุด ก่อนที่ใช้งานทุกครั้งควรมีศึกษาวิธีการใช้งานข้างผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยา ฉีดปลวก แบบน้ำหรือแบบเป็นผงก็ตาม เพราะถ้าหากใช้ผิดวิธี ก็อาจจะทำให้คุณได้รับอันตรายจากสารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย 2.ใช้อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้ง ในการใช้งานสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดปลวก ควรมีอุปก...

Read More