Food

การเลือกรับประทานอาหารดีอย่างไร

อาหารในปัจจุบันมีหลากหลายชนิดมาก โดยเฉพาะเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะเรื่องอาหาร ทำให้เรามีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เราจึงจำเป็นต้องเลือกอาหารที่เราจะรับประทาน  หลายๆครั้งผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างจึงพยายามที่จะเน้นย้ำและบังคับให้พยายามทานอาหารที่ดีที่เหมาะสมกับร่างกายเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับบทความนี้ก็จะช่วยอธิบายและไขข้อสงสัยต่างๆให้เข้าใจกันได้มากขึ้น ว่าเป็นเพราะอะไรเราจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกรับประทานอาหารดีๆ 1.ลดความเสี่ยงการเกิดโรค             ซึ่งเราอาจจะรู้และได้ยินกันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าบางครั้งในการที่เราจะเป็นโรคหรือป่วยง่ายๆนั้น บางครั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องที่มาจากการใช้ชีวิตประจำวันเพียงอย่างเดียวหรือความประมาทและความเสี่ยงเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั...

Read More